/mchod par brjod pa/ rdul bral ye shes spyan ras kyis/ shel gong phyag thil gzhag pa bzhin/ /ji ltar ji snyed kun mkhyen pa’i/ /’gro ba’i bla ma de la ’dud/ /shis par brjod pa/ tshogs gnyis mthar phyin rdzogs sangs kyis/ /legs gsung lung dang rtogs pa’i chos/ /ma lus thugs su chud gyur pa’i/ /dge ’dun bcas kyi shis par brjod/ /spyod ldan mkhas pa’i spyan snga ru/ /bdag lta byis pa’i blo nus kyis/ /’khor ’das rnam bzhag shes min phyir/ /bri bar byed pa ’os min kyang/ /rgya gar rum yul nas byon pa’i/ /*sken dhar bhig gis nan bskyed nas/ /bskul pyhir chab chob blab rlob gyi/ /bstan bcos blo mi bde ’di bkod/

/spyir chos thams cad ’khor ’das gnyis su ’dus shing/ de gnyis kyi

(p. 3.) [Tisztelgés:] A makulátlan bölcsesség ködtől mentes szemével, mint a tenyér közepébe helyezett kristálygömb, minden dolog mikéntjét ismerő, élőlények mestere, leborulok előtted!

[Áldás:] A kétfajta felhalmozást 1 teljesítő, tökéletesen megvilágosodottak helyesen mondott tanítását és a tapasztalat révén megértett dharmáját 2 maradéktalanul szívébe záró gyülekezettel együtt áldást mondok. Bár a tanult bölcsek szemében a hozzám hasonló gyermeki intellektusoknak, kik a szanszára 3 rendjét nem értik, irományai hasztalannak tűnhetnek, az Indiából-Európából érkezett, Sken dhar bhig 4 által ösztökélve-sürgetve, e szellemnek nem örvendetes, kusza értekezést mégis összeállítottam.

[A kozmológia szövege:]
Általánosan szólva, minden dolog a nirvána 5 és a szanszára kettősébe tartozik.