/mchod par brjod pa/ rdul bral ye shes spyan ras kyis/ shel gong phyag thil gzhag pa bzhin/ /ji ltar ji snyed kun mkhyen pa’i/ /’gro ba’i bla ma de la ’dud/ /shis par brjod pa/ tshogs gnyis mthar phyin rdzogs sangs kyis/ /legs gsung lung dang rtogs pa’i chos/ /ma lus thugs su chud gyur pa’i/ /dge ’dun bcas kyi shis par brjod/ /spyod ldan mkhas pa’i spyan snga ru/ /bdag lta byis pa’i blo nus kyis/ /’khor ’das rnam bzhag shes min phyir/ /bri bar byed pa ’os min kyang/ /rgya gar rum yul nas byon pa’i/ /*sken dhar bhig gis nan bskyed nas/ /bskul pyhir chab chob blab rlob gyi/ /bstan bcos blo mi bde ’di bkod/

/spyir chos thams cad ’khor ’das gnyis su ’dus shing/ de gnyis kyi

(p. 3.)
Tisztelgés:

Leborulok a világ mindentudó tanítója előtt,
aki a bölcsesség makulátlan szemével,
oly (tisztán érzékeli a jelenségvilág) természetét és terjedelmét 1 , akár a tenyerére helyezett üveggolyót!

Áldás:

Áldjon meg a kétféle felhalmozást 2 teljesítő, tökéletesen megvilágosodott Buddha,
az ő szép szavakkal átadott szóbeli tanítása és írásba foglalt Dharmája, 3 és az ezeket tökéletesen értő szerzetesek gyülekezete!

Fogadalom (a mű megírására):

Bár a tanult bölcsek számára a hozzám hasonlók irományai értéktelenek,
hisz gyermeki értelmünk még a létkörforgatag és a nirvána rendjét sem képes felfogni,
az Indiából-Európából érkezett Sken dhar bhig (Sándor úr) kitartó kérlelésre,
mégis megírtam ezt a kusza, tartalmatlan és pongyola értekezést.

Általánosan szólva, az összes jelenség a nirvánába és a létkörforgatagba tartozik